Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


Category

Bez kategorii

„Śmiała struk­tura teorii naukowej przy­po­mina gmach wznie­siony na palach. Pale wbijane są z góry w grzę­za­wisko, lecz nie sięgają podstawy. A jeżeli zaprze­sta­jemy dalszego wbijania, to nie dlatego że się­gnę­liśmy trwałego gruntu. Prze­sta­jemy je wbijać dlatego, że pale tkwią dosta­tecznie mocno, aby unieść struk­turę. Przy­najm­niej tym­cza­sowo.”
— Karl Popper
„Czy fizyka jest nauką huma­ni­styczną? Tak, jeżeli fizykę uprawia artysta, a nie rze­mieślnik.”
— Michał Heller