Oblicza fizyki: Między obserwacją i opisem w fizyce