Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 4

Kwantowy budzik

KB #24: Oto flaga naszej planety

26th Maj '15
Ludzie to takie dziwne zwie­rzęta, które uwiel­biają przy­wią­zywać zna­czenie do symboli. A im więcej symboli powstanie, tym większa frajda. Kierując się tą prostą zasadą, szwedzki artysta Oskar Per­ne­feldt zapro­po­nował projekt uni­wer­salnej flagi dla naszej mat­czynej planety. Jego marze­niem jest aby proste nie­biesko białe ozna­czenie zdobiło ska­fandry astro­nautów misji mię­dzy­na­ro­do­wych, a w przy­szłości sztandar Ziemi został wbity w mar­sjańską glebę.

Odsu­nięcie na bok nacjo­na­li­stycz­nych podziałów przy okazji eks­plo­racji prze­strzeni kosmicznej to zacna idea, ale raczej wątpię czy ludzkość do niej dorosła. Zwłaszcza, że nawet naj­ład­niejsza grafika pozo­stanie tylko pustym symbolem, dopóki wszystkie lub przy­najm­niej więk­szość państw, nie zacznie odczuwać odpo­wie­dzial­ności za losy naszego globu.

A co ozna­czają białe okręgi? Według artysty kom­po­zycja ma przy­po­minać kwiat – jako metaforę życia – ale jed­no­cze­śnie (z uwagi na wszech­obecne krą­głości) sym­bo­li­zować planetę. W tym układzie nie­bie­skie pole oznacza zarówno życio­dajną wodę jak i prze­strzeń kosmiczną. Ja tam jestem prosty człek, toteż ocenę wyra­fi­no­wanej sztuki pozo­stawię wraż­liw­szym. Na moje chamskie oko, flaga ONZ pre­zen­tuje się lepiej. =)

flaga ziemi2
Na stronie flagonplanetearth.com, możecie zobaczyć wizu­ali­zacje w pełnej roz­dziel­czości.

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • http://tldnr.pl/ B.

  Dobry projekt do port­folio, ale ma to raczej małą realną wartość. I nie wiem czy kie­ro­wanie się aktualną modą (flat design) to dobry pomysł na flagę całej naszej cywi­li­zacji. 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://polowanie-na-zdrowie.blogspot.com/ Tyiu

  Przy­czyny powstania sensowne.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kamil Bruchal

  Wolę stary krzyż w okręgu 😛

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Wcina

  Kojarzy mi się z flagą olim­pijską. W kosmos może lepiej paso­wałby tes­se­rakt 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0