Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 3

Kwantowy budzik

KB #11: LHC znów rozkwasza cząstki

7th Maj '15
Pewnie doszło waszych uszu, że od kilku dni Wielki Zderzacz Hadronów znów działa pełną parą. No dobra, może nie do końca pełną – ale już niebawem. Ekipa z Genewy spo­żyt­ko­wała ostatnie dwa lata na naprawy i moder­ni­zacje, które pozwolą pobić kolejne rekordy uzy­ski­wa­nych energii. I to nie byle jak, bo opty­miści wierzą nawet w podwo­jenie wcze­śniej­szych osiągów, roz­bi­janie cząstek z mocą 13 TeV. Dotych­czas, na roz­grzewkę, udało się dobić do połowy tej wartości.

Inaczej tę gonitwę za energią „widzą” wyko­rzy­sty­wane w roli pocisków cząstki, na co zwrócił jakiś czas temu uwagę na „swoim” Twit­terze @LHC Proton. =)  

twitt

W rzeczy samej, naukowcy wylewają siódme poty, otrzy­mując w zamian pręd­kości o zaledwie kilka metrów na sekundę większe niż wcze­śniej. Na tle uzy­ski­wa­nych w LHC wartości, bliskich pręd­kości światła (czyli 299 792 458 m/s), może to wydawać się marnym sukcesem – ale wcale tak nie jest. Im bardziej obiekt zbliża się do ein­ste­inow­skiej granicy c, tym trudniej dalej go roz­pę­dzać. Oznacza to, że nawet nie­po­zorne przy­śpie­szenie rzędu 5 m/s, związane jest z potęż­nymi ener­giami. Stąd właśnie uczonym trudno ukrywać pod­nie­cenie nowinami pły­ną­cymi z naj­więk­szego na świecie roz­kwa­szacza cząstek.

Zob. też: Duże zabawki dla fizyków.Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • PjontaZ

  Hohoho, to udało im się chyba prędkość prze­kro­czyc aż 1000 krotnie, skoro roz­pę­dzają czą­steczki do „299 792 458 m/s” 😉 Prze­cinka chyba zabrakło 😛

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • RobertM

   A wcale nie, wszystko jest ok, właśnie tak ogromna jest prędkość światła. Może częściej spo­ty­kałeś się z tą war­to­ścią w kilo­me­trach na sekundę, stąd zamie­szanie 🙂 Żeby uściślić:

   C = 299 792 458 m/s
   Czyli
   C = 299 792,458 km/s

   🙂

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • PjontaZ

    A! Rze­czy­wi­ście, nie spoj­rzałem na końcówkę, mój błąd, sorki!

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0