Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


Grafiki i YT

Kwantowe Pigułki #7: Czym jest osobliwość?

19th Paź '13

Mimo two­rzenia mate­riałów dla Matura to Bzdura, oczy­wi­ście nie zanie­chałem uak­tu­al­niania własnego kanału.

Ósmy odcinek Kwan­to­wych Pigułek dotyczy jednej z naj­więk­szych nie­wia­do­mych w świecie fizyki – oso­bli­wości. Zgodnie z ukutą przez Rogera Penrose’a zasadą kosmicznej cenzury, praw­do­po­dobnie nigdy nie będziemy w stanie prze­pro­wa­dzić oględzin tego nie­zwy­kłego obiektu. Tym samym musimy się zado­wolić, ciągle udo­sko­na­la­nymi modelami teo­re­tycz­nymi. Piszę to nie bez przy­czyny, a przez chęć zwró­cenia uwagi na ostatnią infor­mację jaką zawarłem w filmie. Rzadko podej­mo­wana w lite­ra­turze popu­lar­no­nau­kowej idea czasu uro­jo­nego, może tłu­ma­czyć pewne zjawiska z momentu narodzin wszech­świata, znacznie lepiej niż popu­lar­niejsza oso­bli­wość „punktowa”.

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • http://www.blogger.com/profile/11272684285613783323 Damian Gołuński

  Świetny materiał, wzbudza wielkie zain­te­re­so­wanie fizyką!

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/01615744728337620749 Łukasz Warmuz

   Witam, możecie polecić jakieś ciekawe cza­so­pisma doty­czące fizyki?

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Zrób materiał o cząst­kach ele­men­tar­nych. Omawiam teraz na studiach chemię nie­orga­niczną i dowie­działem się np., że w w jądrze atomu protony i elek­trony także zajmują miejsca na powło­kach. Nigdzie się o tym nie mówi. Dotąd myślałem, że powłoki i pod­pow­łoki tworzą tylko elek­trony.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  A Co jeżeli cały nasz znany wszech­świat to właśnie wnętrze czarnej dziury?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Ano­ny­mous

   Jedna z aktu­al­niej­szych teorii „powstania wszyst­kiego” mówi o tym, że ‚nasz’ wszech­świat powstał w wyniku wpad­nięcia czte­ro­wy­mia­rowej gwiazdy do czarnej dziury.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Jak na mój gust

   Jak na mój gust to trochę fan­ta­styczne pomysły. Może sa praw­dziwe, może w ogóle nie, ale czy są jakie­kol­wiek podstawy aby się nad nimi zasta­na­wiać. Życie w środku czarnych dziur, białe dziury, wyższe wymiary. Więcej w tym fantasy niż nauki.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  „Nie wrócimy z powrotem”. Auć 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Łups. Pozo­stało mi tylko cofnąć się w tył =).

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/17367115605809502187 Radosłąw Białowąs

  Dobrze prawisz 🙂 Sys­te­ma­ty­zuje moja małą cha­otyczną widzę na ten temat.

  Każdemu kto to oglądał polecam „Krótką historie czasu”, widocz­nego w pewnym momncie wideo , S. Hawkiga.

  Adam – 5+!
  Pozdra­wiam Brad =)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/02811441058924763749 Maciek Buczyński

  Świetny film. Oby tak dalej 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0