Lipiec, 2012


7 Articles
Kosmiczna symfonia cz.5: M-Teoria
Kosmiczna symfonia cz.4: Wszechświat to symetria
Kosmiczna symfonia cz.3: Teoria Strun
Kosmiczna symfonia cz.2: Od kwantu do struny
Kosmiczna symfonia cz.1: Teoria Wszystkiego